Skader

Barn opp til fylte 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Du finner skademeldingsskjema her.

Barn og ungdom 13 år eller eldre

Alle som løser startlisens gjennom Norges svømmeforbund er dekket av en forsikring med behandlingsgaranti. Ved skade skal du ringe og melde inn skaden til Skadetelefonen på 02033 umiddelbart. Les mer om dette her.

Kongsvinger svømmeklubb har tegnet en forsikring for alle medlemmene. Den dekker alle, uansett alder. Dette er ment for å fange opp alle som ikke dekkes av barneidrettsforsikringen eller lisensen. Ta kontakt med klubben hvis du har spørsmål.
Nyheter ...