Priser

 

Alle som deltar på kurs i regi av Kongsvinger svømmeklubb må betale medlemskontingent på kr 100 per år. Dette er uavhengig av hvor mange kurs du deltar på. Klubben betaler ikke inngang for barn og unge under 19 år som deltar på ordinære kurs, men betaler inngang for leie av basseng til baby- og småbarnkurs og voksenkurs.

 

Merk at Kongsvinger kommune gir tilskudd til kontingent, deltakeravgift og utstyr gjennom en egen ordning

 

Se tryggivann.no for priser for de enkelte kursene.