Om svømmeklubben

 

Kongsvinger svømmeklubb ble etablert i 1987. Vi er organisert i Norges Idrettsforbund og er en del av Norges Svømmeforbund. Formålet er å drive kursvirksomhet innenfor svømming, konkurransesvømming, svømmeinstruktørutdanning, stup og vannpolo-spill. Vi skal skape et aktivt svømmemiljø i Kongsvinger og arrangere konkurranser og stevner.

 

Styret:
Leder: Ann Kristin Vårdal Olsen
Styremedlemmer: Terje Sundby, Trine Westvold, Wenche Bansemer, Marie Rise Elseth
Varamedlem: Lene Skyrudsmoen

 

Kontrollutvalg:

Kai Olav Ryen

Fredrik Eriksen

Varamedlem: Johannes Hodøl