Årsmøte 2018 - agenda og saksdokumenter

Postet av Kongsvinger Svømmeklubb den 19. Apr 2018

Saksliste for årsmøte i Kongsvinger svømmeklubb

Årsmøtet avholdes den 25.04.2018 i møtelokalet i Kongsbadet.

 1. Godkjenne de stemmeberettigete

 2. Godkjenne innkallingen

 3. Godkjenne saklisten

 4. Godkjenne forretningsorden

 5. Velge dirigent

 6. Velge referent

 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 8. Behandle idrettslagets årsberetning 

 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 10. Behandle forslag og saker

  1.  Vedtektsendringer – vedta lovnorm for idrettslag

  2. Fullmakt til at styret kan oppdatere loven etter de endringer som gjøres i NIF's lovnorm.                                                                           

 11. Fastsette medlemskontingent 

 12. Vedta idrettslagets budsjett

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 14. Valg

Saksliste med saksopplysninger ligger her.

Med vennlig hilsen

styret i Kongsvinger svømmeklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.