Bidrag til deltakeravgift og utstyr

Postet av Kongsvinger Svømmeklubb den 11. Okt 2017

Kongsvinger kommune har avsatt midler til drift av en kontingentkasse/utstyrsbank for 2015. Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 6 til 18 år, som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen blant annet idrett.

Ordningen koordineres av Kultur- og Fritidsenheten. Det gis tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Det gis inntil kroner 2.000 i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv. Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Spørsmål om ordningen kan rettes til Aud Ingrid Olstad, telefon 990 24 817.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.